εντελής

-ές (AM ἐντελής, -ές)
1. τέλειος, πλήρης («τὸν μισθὸν ἀποδώσω 'ντελῆ», Αριστοφ.)
2. (για ενέργειες και καταστάσεις) αυτός που γίνεται στον μέγιστο βαθμό, απόλυτος
μσν.
φρ. «ἐντελὴς εἴς τι» εντελώς καταρτισμένος
αρχ.
1. (για άνθρ.) ο τέλεια ανεπτυγμένος («ἐντελεῑς τὴν ἡλικίαν», Αιλ.)
2. οἱ ἐντελεῑς
αυτοί που κατέχουν πλήρη αστικά δικαιώματα.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐντελής — complete masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εντελής — ής, ές γεν. ούς, αιτ. ή, πληθ. ουδ. ή, ο τέλειος σε όλα, πλήρης, ολοσχερής, ολοκληρωτικός …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἐντελῆ — ἐντελής complete neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἐντελής complete masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) ἐντελής complete masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐντελέστερον — ἐντελής complete adverbial comp ἐντελής complete masc acc comp sg ἐντελής complete neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐντελεστάτων — ἐντελής complete fem gen superl pl ἐντελής complete masc/neut gen superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐντελεστέρων — ἐντελής complete fem gen comp pl ἐντελής complete masc/neut gen comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐντελεστέρως — ἐντελής complete masc acc comp pl (doric) ἐντελής complete comp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐντελέα — ἐντελής complete neut nom/voc/acc pl (epic ionic) ἐντελής complete masc/fem acc sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐντελές — ἐντελής complete masc/fem voc sg ἐντελής complete neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐντελέστατα — ἐντελής complete adverbial superl ἐντελής complete neut nom/voc/acc superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.